Đây là câu hỏi hóc búa đối với mỗi gia đình có con em nằm trong danh sách gần 340 nghìn học sinh cả nước phải thi tốt nghiệp lần 2 sau cuộc sát hạch thi tốt nghiệp phổ thông trung học vừa qua trên địa bàn cả nước...