VIT- Trong một bản phân tích mới, Công ty Forecast International (Dự báo quốc tế) khẳng định rằng: trong 10 năm tiếp theo sẽ có 6.900 chiếc xe tăng được xuất xưởng với tổng trị giá ước đạt 27,9 tỷ USD.