Tại TP.HCM, so với tuần trước, giá nhiều mặt hàng lương thực, thực phẩm trong tuần này như: gạo, thịt đang có xu hướng chững lại và đồng loạt giảm giá.