KTNT - Đa số các thương hiệu đều muốn chen chân vào thị trường các thành phố lớn mà quên mất rằng: nông thôn mới thực sự là thị trường tiềm năng, chứa đựng nhiều cơ hội kinh doanh quý báu.