Thị trường hấp dẫn và an toàn Theo Cục Quản lý LĐ ngoài nước, Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) là một đất nước có tình hình chính trị, kinh tế, xã hội ổn định, vì thế là một thị trường tiếp nhận LĐ nước ngoài vào loại lớn nhất trên thế giới và nhận đủ các ngành nghề từ dịch vụ, giúp việc gia đình, xây dựng đến LĐ kỹ thuật cao.