Sự đầu cơ vẫn tồn tại nhưng ngày càng có nhiều gia đình mua căn hộ để ở trực tiếp từ chủ đầu tư...