Kể từ đầu năm 2000, thị trường căn hộ tại Việt Nam đã phát triển vượt bậc, với cung và cầu đều tăng đáng kể...