Thị trường phần mềm bảo vệ các thiết bị di động như PDA, smartphone vẫn chưa thể cất cánh, bất chấp tốc độ tiêu thụ "ồ ạt" của những dòng máy như BlackBerry hay iPhone.