Cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng hơn về vai trò biển đảo trong việc phát triển kinh tế biển, đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển năm 2020.