(VietNamNet) - Không khí nộp hồ sơ ngày cuối ở các trường đại học nóng lên từng giờ. Gần đến cuối ngày, nhưng số thí sinh chen lấn để nộp hồ sơ vẫn rất đông.