Thắng lợi của đảng Cướp biển ở Iceland chẳng khác gì cơn ác mộng mới đối với chính giới các nước châu Âu.

Thi nghiem moi chua thanh cong - Anh 1

Bà Birgitta Jonsdottir của đảng Cướp biển hân hoan khi có kết quả sơ bộ cuộc bầu cử ngày 29.10.2016

Iceland được coi là phòng thí nghiệm chính sách cầm quyền ở châu Âu, tức là ở đảo quốc này thường xuyên thử nghiệm những biện pháp chính sách mà sau đó nhờ thành công và hợp thời nên được sao chép và vận dụng ở nhiều quốc gia châu Âu khác, hoặc vì thất bại ở Iceland mà được tránh ở những nơi khác.

Ở cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn vừa rồi có cuộc thí nghiệm mới với khả năng đảng Cướp biển, vốn nổi tiếng với quan điểm ủng hộ nới lỏng những quy định ngặt nghèo về bản quyền, có thể tham gia liên minh cầm quyền. Nếu được như vậy thì Iceland là quốc gia đầu tiên trên thế giới mà đảng Cướp biển phát triển mạnh đến mức tham gia chấp chính, và kết quả bầu cử này có ý nghĩa quan trọng vượt quá cả phạm vi đất nước Iceland vì đảng Cướp biển ở các nước châu Âu khác sau thời kỳ đầu hưng thịnh hiện đang ngày càng suy vong.

Kết quả bầu cử sơ bộ cho thấy liên minh cầm quyền từ trước đến nay ở Iceland không bảo vệ được đa số trong nghị viện. Nhưng liên minh các đảng cánh tả, đảng Xanh và đảng Cướp biển cũng tương tự. Cho nên thí nghiệm mới chưa thành công với lần bầu cử nghị viện này ở Iceland. Và giới cầm quyền ở các nước châu Âu khác thở phào nhẹ nhõm.

Các nước này hiện đang phải trực diện với nhiều khó khăn và khủng hoảng. Ở đâu cũng thấy chính trường phân cực và nội bộ xã hội phân hóa. Sự phục hưng của đảng Cướp biển ở các nơi đó nhờ tác động của thắng lợi của đảng Cướp biển ở Iceland chẳng khác gì cơn ác mộng mới đối với chính giới các nước châu Âu.

Thảo Nguyên