(PLO) - Ngày 22/12, Cục Thi hành án dân sự Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2016 và tập huấn nghiệp vụ. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu tham dự hội nghị.

Thi hanh an dan su Ha Noi vuot chi tieu - Anh 1

Thứ trưởng Phan Chí Hiếu phát biểu tại hội nghị

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy

Báo cáo kết quả công tác năm 2015 do Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự (THADS) Hà Nội Nguyễn Quang Thái trình bày cho biết, trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 23.629 việc, đạt tỷ lệ 91%, vượt chỉ tiêu Tổng cục giao.

Về tiền, đã giải quyết xong gần 5.182 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 85% trên số có điều kiện thi hành, vượt chi tiêu 8% so với Tổng cục giao; đã giải quyết gần 17 ngàn việc thu cho ngân sách nhà nước với số tiền gần 199 tỷ đồng; đã giải quyết 132 việc liên quan đến tín dụng ngân hàng với số tiền trên 743 tỷ đồng...

Năm 2015, Cục THADS tăng cường công tác kiểm tra, theo đó đã kiểm tra việc ra quyết định về việc hoãn thi hành án (THA), ủy thác THADS, kết quả THA tại 21 chi cục, kiểm tra trình tự, thủ tục, thời hạn xác minh điều kiện THA đối với 30 chi cục, kiểm tra việc tổ chức THA với những việc liên quan đến tín dụng ngân hàng với 8 chi cục. Thông qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện những thiếu sót, tồn tại đề nghị khắc phục.

Về tổ chức bộ máy, các cơ quan THADS trên địa bàn đã được kiện toàn, sắp xếp hợp lý và hoạt động hiệu quả. Toàn thành phố đã thực hiện 517/527 chỉ tiêu được giao. Năm 2015, Cục THADS đã điều chỉnh biên chế của một số đơn vị có khó khăn về nhân sự và thực hiện công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đúng trọng tâm, trọng điểm; đã thực hiện luân chuyển, bổ nhiệm 5 trường hợp, điều động 29 trường hợp, biệt phái 7 trường hợp...

Là một trong các địa phương thực hiện thí điểm thừa phát lại, năm 2015 các văn phòng thừa phát lại đã tống đạt gần 13 ngàn văn bản, xác minh 85 việc THA; tổ chức THA 15 việc... Các mặt công tác khác như hướng dẫn nghiệp vụ, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp dân, đôn đốc THA hành chính, đầu tư cơ sở vật chất, công tác phối hợp đạt nhiều kết quả tích cực.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Cục THADS TP Hà Nội cũng nhìn nhận công tác THADS vẫn còn những mặt tồn tại, hạn chế đòng thời cũng chỉ ra những nguyên nhân để tìm giải pháp khắc phục.

Tập trung giải quyết các vụ án lớn, phức tạp

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đã biểu dương những kết quả mà THADS Hà Nội đã đạt được trong năm 2015 và cả nhiệm kỳ 2011-2015. Theo đó, trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, lượng án gia tăng lớn nhưng THADS đã có nhiều cách làm mới, nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, cơ bản bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thủ đô.

Tỷ lệ THA về việc và tiền đạt khá cao, tăng dần qua từng năm, tổ chức bộ máy được kiện toàn, thừa phát lại bước đầu đạt kết quả tích cực; công tác phối hợp nhiều chuyển biến. Kết quả của THADS Hà Nội ngày càng thực chất, bền vững, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thủ đô và góp phần quan trọng vào thành tích chung của THADS cả nước.

Chỉ rõ những hạn chế của THADS Hà Nội, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu cũng nhấn mạnh, năm 2016 là năm có nhiều sự kiện lớn, năm kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống THADS, tiếp tục triển khai Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS; triển khai chính thức chế định thừa phát lại theo nghị quyết của Quốc hội, thời cơ càng nhiều nhưng thách thức cũng rất lớn.

Do vậy, Thứ trưởng yêu cầu Hà Nội thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại buổi làm việc với Bộ Tư pháp; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị triển khai công tác THADS toàn quốc năm 2016; nỗ lực thực hiện tốt các chỉ tiêu mà Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao; tập trung giải quyết các vụ án lớn, phức tạp; quan tâm giải quyết khiếu nại, tố cáo; thu hồi tài sản đặc biệt trong các vụ án tham nhũng; đồng thời tiếp tục rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ ở cấp Cục và Chi cục; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực chuyên môn; tạo dựng hình ảnh người cán bộ THA thân thiện với người dân.

Bên cạnh đó, nâng cao năng lực quản lý điều hành của lãnh đạo, tăng cường phòng chống tham nhũng; xử lý nghiêm cán bộ vi phạm; xây dựng cơ quan THADS trong sạch vững mạnh. Thực hiện tốt luật sửa đổi và các luật liên quan; tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan hữu quan và đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong THADS.

Thay mặt cán bộ, công chức THADS Hà Nội, Cục trưởng Lê Quang Tiến hứa sẽ tiếp tục nỗ lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.