Những ngày qua người đi đường bức xúc trước kiểu thi công công trình thiếu an toàn của một đơn vị cấp nước trên đường Nguyễn Thị Định phường Bình Trưng Tây quận 2