BizLIVE - Trước đó Thép Việt đã đăng ký mua 5,7 triệu cổ phiếu POM nhưng chỉ mua thành công 48.820 cổ phiếu.

Ảnh Internet

Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Thép Việt vừa thông báo đăng ký mua hơn 5,65 triệu cổ phiếu POM của Công ty cổ phần Thép Pomina.

Trước giao dịch, công ty Thép Việt đang nắm hơn 116,36 triệu cổ phiếu POM.

Nếu giao dịch thành công, tỷ lệ nắm giữ POM của Thép Việt tăng lên gần 122,02 triệu cổ phiếu.

Giao dịch dự kiến thực hiện từ 5/12/2013 - 3/1/2014 bằng phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Mục đích của giao dịch là tái cơ cấu danh mục đầu tư.

Trước đó, từ 1/11 - 30/11/2013, công ty Thép Việt cũng đăng ký mua vào hơn 5,7 triệu cổ phiếu POM, tuy nhiên do biến động thị trường nên Thép Việt chỉ mua thành công 48.820 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ từ 116,32 triệu đơn vị lên 116,36 triệu đơn vị.