Không chỉ những giọng ca lớn tuổi mà những ca sĩ trẻ ở hải ngoại trở về VN biểu diễn ngày càng nhiều. Sự trở lại này đã góp phần làm cho đời sống âm nhạc trong nước thêm phong phú