Trong vòng một tháng rưỡi, hai đội ca múa nhạc dân tộc và ca múa nhạc nhẹ Đoàn ca múa Quân đội đã hoàn thành 2 chương trình ca múa nhạc biểu diễn phục vụ bộ đôi, nhân dân những tháng cuối năm 2007 gối đầu cho mùa biểu diễn 2008.