- Giáo viên dạy lớp có trẻ hòa nhập được tính thêm 0,5 giờ dạy mỗi ngày để hưởng phụ cấp vượt giờ. Quy định này được Bộ GD-ĐT đưa ra trong Dự thảo quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non.

Dự thảo này quy định thời gian làm việc, thời gian nghỉ, hệ số giờ dạy, chế độ giảm định mức... Theo dự thảo thì hệ số giờ dạy của giáo viên mầm non, bao gồm các công việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ - gọi chung là giờ dạy - được tính theo hệ số 1,33. Đây là hệ số quy đổi trên 1 giờ làm việc. Định mức giờ giảng đối với mỗi giáo viên mầm non phải thực hiện trong một ngày, cụ thể như sau: -Dạy các nhóm trẻ; lớp mẫu giáo học 2 buổi/ngày: mỗi giáo viên phải dạy 6 giờ/ngày. - Dạy các nhóm trẻ; lớp mẫu giáo học 1 buổi trong ngày: mỗi giáo viên phải dạy 4 giờ/ngày và thực hiện các công việc khác do hiệu trưởng quy định để quy đổi đảm bảo làm việc 40 giờ mỗi tuần. - Dạy lớp có trẻ hòa nhập, mỗi giáo viên phải dạy theo định mức giờ dạy quy đồng thời được tính thêm giờ dạy để hưởng phụ cấp vượt giờ căn cứ vào số trẻ hòa nhập có trong lớp. Cụ thể, lớp có 1 trẻ cần dạy hòa nhập, mỗi giáo viên được tính thêm 0,5 giờ dạy mỗi ngày. Dự thảo cũng nêu rõ, ngoài nhiệm vụ của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phải thực hiện theo quy định tại Điều lệ trường mầm non hiện hành, mỗi tuần hiệu trưởng phải làm công tác chuyên môn (nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, dự giờ giáo viên) trong 2 giờ; phó hiệu trưởng phải làm công tác chuyên môn trong 4 giờ. Dự thảo đang được Bộ GD-ĐT trưng cầu ý kiến rộng rãi. K.Oanh