Đây là con số thống kê tại Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL (MHB) tính đến cuối tuần qua...