(VnMedia) - UBND TP Hà Nội vừa có văn bản chấp thuận Dự án xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2 (huyện Mê Linh) do Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị làm chủ đầu tư.

Dự án nằm trong tổng thể quy hoạch Đô thị mới Mê Linh (quy mô 14.000 ha) trong đó khu Mê Linh - Đại Thịnh (142 ha), Thanh Lâm - Đại Thịnh 1 (54 ha) và Thanh Lâm - Đại Thịnh 2 (55 ha) nằm ở cửa ngõ phía Bắc Hà Nội. Dự kiến tại khu Thanh Lâm - Đại Thịnh 2 sẽ xây dựng 10 khối nhà với 1.456 căn hộ nhằm giải quyết nhu cầu về nhà ở cho người thu nhập thấp của Thành phố. Được biết, tổng mức đầu tư dự án trên vào khoảng 811 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn tự có của doanh nghiệp, vốn vay thương mại và huy động theo đúng quy định của pháp luật Anh Đào