Lần đầu tiên kể từ 24 năm nay, Mỹ bỏ phiếu trắng đối với nghị quyết của Đại hội đồng LHQ lên án Mỹ duy trì những biện pháp cấm vận kinh tế Cuba và đòi Mỹ chấm dứt chính sách này.

Them buoc tien nho - Anh 1

Ảnh: AFP

Cả Israel cũng bỏ phiếu trắng nên năm nay còn là lần đầu tiên trong suốt 24 năm qua, nghị quyết này của Đại hội đồng LHQ không bị thành viên LHQ nào bỏ phiếu chống. Cho dù phía Mỹ quả quyết rằng bỏ phiếu trắng không có nghĩa là ủng hộ và nhấn mạnh Mỹ vẫn phản đối một số nội dung trong nghị quyết nói trên của Đại hội đồng LHQ, thì việc bỏ phiếu trắng cũng vẫn hàm nghĩa không phản đối và là bước tiến thêm nữa trong quá trình bình thường hóa và thúc đẩy quan hệ giữa Mỹ và Cuba.

Việc Mỹ năm nay bỏ phiếu trắng là quyết định mang tính chính trị là chủ yếu đối với chính phủ hiện tại ở Mỹ và cá nhân Tổng thống Mỹ Barack Obama chứ trên thực tế thì chưa làm suy suyển gì biện pháp chính sách của Mỹ bao vây, cấm vận Cuba từ năm 1961. Ông Obama đã chủ động bình thường hóa quan hệ với Cuba và có thể chuyển từ bỏ phiếu chống sang bỏ phiếu trắng ở Đại hội đồng LHQ, nhưng chỉ quốc hội Mỹ mới có thực quyền quyết định hủy bỏ hoàn toàn những biện pháp chính sách nói trên đối với Cuba.

Quốc hội Mỹ hiện tại do đảng Cộng hòa kiểm soát mà đảng này chống phá ông Obama đến cùng và bằng mọi giá, bất kể quyết sách của ông Obama có lợi hay gây hại, tốt hay xấu, cần thiết hay không cần thiết đối với nước Mỹ.

Cho nên bước tiến này mới thật đấy nhưng cũng chỉ là nhỏ. Nó đi đúng hướng và góp phần vào việc làm cho tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Mỹ và Cuba trở nên không bị đảo ngược. Điều này càng thêm quan trọng trước bối cảnh ông Obama sắp rời nhiệm sở.

Thảo Nguyên