Ngày 28/5, dịch lợn tai xanh đã chính thức xuất hiện tại tỉnh Bình Phước. Như vậy, tính đến thời điểm này trên cả nước đã có 11 tỉnh bùng phát dịch lợn tai xanh chưa qua 21 ngày.