Ngày 6.12, tập đoàn CMC và IBM kết hợp đưa ra ba sản phẩm và dịch vụ công nghệ tiên tiến, phục vụ cho ngành tài chính, ngân hàng tham gia triển lãm “Banking 2007 tại thành phố Hồ Chí Minh”.