Tính đến cuối năm 2010, có 13 cục hải quan với tổng số 70 chi cục, thực hiện thủ tục hải quan điện tử, số lượng này tăng gấp 35 lần so với năm 2009. Thời gian thông quan trung bình đối với luồng xanh là từ 3 - 15 phút, luồng vàng điện tử từ 10 - 20 phút và luồng đỏ phụ thuộc vào thời gian kiểm tra thực tế hàng hóa.

Ngày 23/3/2011, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã đồng ý mở rộng thí điểm thực hiện thủ tục hải quan điện tử tại các cục hải quan của 7 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên - Huế, Bình Định, Đắk Lắk, Tây Ninh, Long An. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan, địa phương liên quan triển khai thực hiện cụ thể, đảm bảo mục tiêu, yêu cầu đề ra. Như vậy, trong năm nay, có 20 cục hải quan thực hiện thủ tục hải quan điện tử. Năm 2011, ngành Hải đề ra 5 biện pháp cụ thể hoàn thành mục tiêu trên, trong đó, biện pháp hàng đầu là thống nhất mô hình thông quan điện tử với sự hỗ trợ của các phương tiện kỹ thuật hiện đại nhằm hoàn thiện quy trình, thủ tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu. Bên cạnh đó, toàn ngành từng bước triển khai hạ tầng công nghệ phục vụ mở rộng thủ tục hải quan điện tử ở địa bàn mới, xây dựng chuẩn trao đổi dữ liệu đối với cộng đồng doanh nghiệp. Việc triển khai các gói thầu mua sắm tập trung tại tổng cục như máy soi hàng hóa, hành lý, trang bị hệ thống camera giám sát, máy phát hiện phóng xạ... cũng được ưu tiên trong năm 2011. Ngoài ra, toàn ngành còn xây dựng lộ trình giải ngân cụ thể cho từng đơn vị, đảm bảo sử dụng nguồn kinh phí dự toán phân bổ kịp thời, có hiệu quả. Trong năm nay, ngành Hải quan cũng tập trung rà soát, hệ thống hóa phân tích hoạt động theo từng cấp tổ chức, nghiên cứu về mạng lưới cấp Chi cục khi triển khai thủ tục hải quan điện tử. Các cục, chi cục phân tích, đánh giá tồn tại hạn chế của hệ thống tổ chức bộ máy hải quan hiện nay và đề xuất giải pháp khắc phục. (Khánh Huyền)