Như vậy, Quảng Ninh có tổng cộng 9 điểm, tuyến đường xuất hàng tạm nhập tái xuất.

Bộ Tài chính vừa đồng ý với đề xuất của UBND tỉnh Quảng Ninh mở thêm 5 điểm xuất hàng, tuyến đường cho phép hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan. Đề xuất này đã được UBND tỉnh Quảng Ninh gửi lên từ hồi tháng 3.

Trong công văn 6468/BTC-TCHQ ngày 23/5, Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh thực hiện việc quy hoạch và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại các điểm xuất hàng để đảm bảo thuận lợi cho hoạt động quản lý nhà nước của lực lượng Hải quan và các lực lượng liên quan. xây dựng hoàn thiện.

UBND tỉnh Quảng Ninh nhận định, việc mở thêm các điểm xuất hàng, tuyến đường để khai thác tốt hơn lợi thuế của tỉnh biên giới, đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh theo hình thức tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, gửi hàng kho ngoại quan; đồng thời tháo gỡ khó khăn cho DN, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tư trên địa bàn tuyến biên giớí. UBND tỉnh Quảng Ninh cũng cam kết tuyệt đối không để thẩm lậu hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan vào thị trường nội địa.

Theo Báo hải quan