(Vietstock) - Ngày 28/7, Sở GDCK TPHCM tiếp tục nhận thêm công văn xin gia hạn nộp báo cáo tài chính kiểm toán quý 2/2009 của 4 công ty đang niêm yết trên sàn này.

Theo đó, CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG) xin gia hạn thời gian nộp Báo cáo tài chính Quý II/2009 đã được soát xét đến ngày 15/08 vì Công ty đang thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm. CTCP Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex (HoSE: PJT) xin gia hạn nộp soát xét BCTC Q2-2009 đến ngày 15/08. Lý do được đưa ra: là công ty có 2 công ty trực thuộc là công ty TNHH MTV TM Petrolimex và Công ty TNHH MTV Đóng tàu TM Petrolimex. Công ty vừa làm xong báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2009 vào ngày 20/7 nên việc kiểm toán, thực hiện soát xét báo cáo tài chính không hoàn thành và nộp đúng như quy định. CTCP Siêu Thanh (HoSE: ST8) xin gia hạn đến ngày 25/08 do công ty có nhiều công ty con, nên việc thu thập và hoàn tất số liệu hợp nhất mất nhiều thời gian. CTCP Thủy điện Thác Mơ (HoSE: TMP) xin gia hạn thời gian nộp chậm nhất đến ngày 31/08, do hiện nay công ty kiểm toán độc lập vẫn đang tiến hành soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm. CTCP Vinafco (HoSE: VFC) xin gia hạn đến ngày 15/8 do hiện nay việc thu thập chứng từ kế toán của các đơn vị trực thuộc chậm, đã ảnh hưởng đến việc lập báo cáo tài chính hợp nhất toàn công ty.