Tính từ đầu năm 2007 đến nay, tỉnh Long An đã thu hút 40 dự án đầu tư nước ngoài, tăng 2,5 lần so cùng kỳ năm trước, nâng tổng số dự án hiện có tại tỉnh lên 166 dự án với tổng vốn đầu tư gần 1,8 tỷ USD.