Tại Hội nghị triển khai công tác Văn hóa-Thể thao và Du lịch, ngành TDTT đã trình bày kế hoạch chuẩn bị lực lượng VĐV tham dự các Đại hội thể thao lớn trong năm 2009.