I. Mục đích cuộc thi:

Tiếp tục tuyên tryền, giáo dục sâu rộng, nâng cao nhận thức về môi trường và bảo vệ môi trường cho cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng. Trên cơ sở đó, nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực tham gia bảo vệ, cải tạo môi trường ở đơn vị và địa phương nơi đóng quân, góp phần nâng cao đời sống bộ đội, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong Quân đội thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

II. Đối tượng dự thi:

Cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng trong Quân đội.

III. Nội dung, hình thức thi:

1. Quy định về nội dung bài viết:

1.1. Bài dự thi của tác giả phải là bài viết chưa được công bố ở bất kỳ báo, tạp chí, tờ tin, sách nào và theo các chủ đề về môi trường dưới đây:

- Vai trò của môi trường tự nhiên đối với sự tồn tại và phát triển của con người, sự phát triển của kinh tế-xã hội.

- Hiện trạng môi trường và xu thế diễn biến chất lượng môi trường thế giới, khu vực, trong nước và trong các khu vực do Bộ Quốc phòng quản lý.

- Vấn đề biến đổi khí hậu hiện nay, nguyên nhân và giải pháp giảm thiểu biến đổi khí hậu.

- Quân đội với nhiệm vụ bảo vệ môi trường thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Mối quan hệ giữa môi trường tự nhiên và hoạt động quân sự.

- Quân đội với nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong các hoạt động quân sự.

- Những ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường đối với đời sống của bộ đội.

- Nước và đời sống bộ đội.

- Cây xanh và hoạt động của bộ đội

- Quân đội tham gia khắc phục sự cố môi trường (thiên tai, cháy rừng...), các chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh.

- Quân đội với việc bảo vệ môi trường biển và hải đảo.

- "Kinh tế xanh" - chìa khóa của sự phát triển bền vững

- Gương người tốt, việc tốt trong bảo vệ môi trường.

Ngoài những nội dung trên, khuyến khích cá nhân tự lựa chọn những vấn đề về môi trường mà mình thấy tâm đắc để viết.

Cán bộ, học viên Học viện Phòng không-Không quân lao động, cải tảo cảnh quan môi trường đơn vị. Ảnh: Hoàng Hà

1.2. Bài viết sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt, có thể đánh máy hoặc viết tay; dung lượng không quá 4000 từ. Khuyến khích đánh máy và in trên giấy khổ A4, Font Times News Roman, cỡ chữ 14. Không hạn chế việc sử dụng hình ảnh để minh họa bài thi.

1.3. Bài dự thi ghi rõ tại trang đầu thông tin của người dự thi: Họ và tên, cấp bậc, chức vụ, đơn vị, số điện thoại.

2. Hình thức thi: Thi viết

3. Thời gian, địa chỉ gửi bài thi về Ban tổ chức cuộc thi

3.1. Thời gian, địa chỉ gửi bài dự thi về Ban tổ chức cuộc thi cấp đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Thời gian bắt đầu tính từ khi Ban tổ chức cuộc thi công bố thể lệ cuộc thi.

Hạn cuối cùng nộp bài thi và nơi nhận bài thi ở cấp đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng do Ban tổ chức cấp đó quy định.

3.2. Thời gian, địa chỉ gửi bài về Ban tổ chức cuộc thi cấp Bộ Quốc phòng.

- Hạn cuối cùng là ngày 20-11-2012.

- Địa chỉ nhận bài dự thi: Phòng Khoa học, Công nghệ và Môi trường/Tổng cục Chính trị. Số 61, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 069. 535.554; 069. 535.533

4. Chấm thi:

- Vòng 1: Do Ban giám khảo cuộc thi cấp đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng tổ chức chấm, lựa chọn bài dự thi đạt kết quả tốt gửi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp Bộ Quốc phòng.

- Vòng 2: Ban giám khảo cuộc thi cấp Bộ Quốc phòng tổ chức.

- Cách chấm: Sẽ có hướng dẫn sau.

IV. Giải thưởng cuộc thi:

1. Giải cá nhân:

Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen cho các cá nhân đạt giải (từ giải Ba đến Xuất sắc) và kèm theo tiền thưởng:

- 1 giải xuất sắc, trị giá: 5.000.000 đồng

- 3 giải Nhất, mỗi giải trị giá: 4.000.000 đồng

- 10 giải Nhì, mỗi giải trị giá: 3.000.000 đồng

- 15 giải Ba, mỗi giải trị giá: 2.000.000 đồng

- 30 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng

2. Giải tập thể:

Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen cho 3 tập thể và kèm theo tiền thưởng 5 triệu đồng đối với các đơn vị:

- Đơn vị có tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng tham gia cuộc thi cao nhất trên tổng quân số của đơn vị.

- Đơn vị nhận được nhiều giải thưởng nhất ở cấp toàn quân.

- Đơn vị đóng quân ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo có nhiều người tham gia cuộc thi nhất.

V. Trao thưởng

- Đối với những cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng đạt giải cuộc thi, Ban tổ chức sẽ tổ chức trao giải tại buổi lễ tổng kết cuộc thi tại Hà Nội.

- Những đồng chí đạt giải cuộc thi nếu vì lý do đặc biệt không đến nhận giải, Ban tổ chức cuộc thi có trách nhiệm chuyển đến nơi đồng chí đó học tập và công tác.

BAN TỔ CHỨC