Sự ra đi của lãnh tụ Fidel Castro để lại nỗi tiếc thương không chỉ với người dân Cuba mà với người dân nhiều quốc gia khác trên trên thế giới.

The gioi tiec thuong Chu tich Fidel Castro - Anh 1

Chủ tịch Fidel Castro trong con mắt người dân Cuba là vị lãnh tụ kiệt xuất nhưng cũng hết sức gần gũi, luôn chăm lo cho đời sống của nhân dân. Còn với thế giới, Fidel Castro là một biểu tượng cách mạng, là nguồn cổ vũ tinh thần cho các dân tộc đấu tranh vì độc lập, tự do và tiến bộ xã hội.

Đối với nhiều người Cuba, sự ra đi của lãnh tụ Fidel Castro là một sự mất mát lớn, khó bù đắp.

Là nhà cách mạng kiệt xuất, luôn đấu tranh cho tinh thần độc lập dân tộc và cuộc sống ấm no, hạnh phúc của con người, Fidel Castro đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân Cuba nói riêng và thế giới nói chung.