• "Chúng tôi đã dạo chơi trong vườn và trò chuyện với Fidel suốt gần 3 giờ ngày hôm qua và gần 2 giờ ngày hôm nay. Chúng tôi xem xét lại toàn bộ kế hoạch trao đổi năng lượng và tăng cường công suất lọc dầu, sản lượng xăng và hóa dầu" - Tổng thống Venezuela Chavez nói với báo chí Cuba ngày 17.6 trước khi lên máy bay trở về nước.