Siêu trăng lớn nhất và sáng nhất kể từ năm 1948 đã xuất hiện vào đêm qua 14.11. Theo dự đoán, đến năm 2034 hiện tượng này mới lặp lại.