ANTĐ - Tổ chức Liên hiệp quốc đã đưa ra lời khuyến cáo các nhà lãnh đạo trên toàn cầu về những khó khăn trước mắt trong thời điểm thế giới đón nhận công dân thứ 7 tỷ.

ANTĐ