(CafeF) - Mỹ là quốc gia có nhiều triệu phú nhất với 4,6 triệu người, và cũng là nước có nhiều triệu phú nắm giữ tài sản trên 100 triệu USD nhất.