Họ là 3 trong 22 tấm gương điển hình có nhiều thành tích trong công tác chuyên môn và tích cực trong các hoạt động vì cộng đồng được tuyên dương đêm qua