(HNMĐT) - Một trong những thu hoạch đáng kể từ mùa khai quật khảo cổ năm nay là việc phát hiện ngôi mộ cổ có niên đại khoảng thế kỷ 8 - thế kỷ 9 ở thôn Dục Tú, huyện Đông Anh - Hà Nội.