Trong bối cảnh các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân của Iran lâm vào bế tắc, nước này vừa đưa ra đề xuất cả gói, theo đó một tổ hợp quốc tế sẽ giúp Iran tiến hành toàn bộ tiến trình làm giàu urani bên trong nước này. Tuy nhiên, không chỉ có Iran, Mỹ và châu Âu cũng dự kiến đưa ra một đề xuất cả gói khác...