(VnMedia) – Do không để ý nên trước đây khi làm giấy khai sinh cho con, tôi đã đặt tên con tôi trùng với tên một người trong gia đình. Nay con tôi 6 tuổi, chuẩn bị vào học lớp. Nay tôi muốn nên tôi muốn đổi sang tên khác cho con tôi có được không? Thủ tục như thế nào?

Vietnam Travel - best collection Câu hỏi của bạn đã được chúng tôi gửi đến luật sư Phạm Hùng Thắng - Đoàn LS Thanh Hóa và được ông trả lời như sau: Theo Điều 27 - Bộ luật dân sự, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ, tên khi việc sử dụng họ, tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó. Việc thay đổi họ, tên cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó. Việc thay đổi họ, tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ, tên cũ. Về thẩm quyền thay đổi, cải chính hộ tịch, khoản 2 Điều 37 của Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27-12-2005 của Chính Phủ “về đăng ký và quản lý hộ tịch” quy định: Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh trước đây có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi và bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi; Ngoài ra, khoản 1 và khoản 2 Điều 38 - Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27-12-2005 của Chính Phủ “về đăng ký và quản lý hộ tịch” cũng quy định: Người yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch phải nộp tờ khai (theo mẫu quy định), xuất trình bản chính Giấy khai sinh của người cần thay đổi, cải chính hộ tịch và các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi, cải chính hộ tịch. Đối với việc thay đổi họ, tên cho người từ đủ 9 tuổi trở lên thì phải có sự đồng ý của người đó. Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu việc thay đổi, cải chính hộ tịch có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, thì cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào sổ đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch và quyết định cho phép thay đổi, cải chính hộ tịch. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho đương sự một bản chính Quyết định cho phép thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính. Bản sao Quyết định được cấp theo yêu cầu của đương sự. Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 5 ngày. Nội dung và căn cứ thay đổi, cải chính hộ tịch phải được ghi chú vào cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh và mặt sau của bản chính Giấy khai sinh. Trường hợp của con bạn, hiện cháu mới 6 tuổi nên bạn có thể liên hệ với UBND cấp xã nơi bạn đã đăng ký khai sinh cho con bạn trước đây để được xem xét giải quyết. Khi thay đổi tên thì các giao dịch của con bạn theo tên cũ vẫn không thay đổi. Minh Hải