CTCP Thế giới số Trần Anh (TAG – sàn HNX) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2017 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 1.054 tỷ đồng, giảm nhẹ 4% so với quý I/2016; tuy nhiên lợi nhuận sau thuế giảm tới 72,66%, chỉ đạt gần 2,6 tỷ đồng.

Thay doi nien do tai chinh, Tran Anh giam manh loi nhuan - Anh 1

Giải trình nguyên nhân dẫn đến chênh lệch lớn giữa lợi nhuận quý I/2017 và quý I/2016, theo TAG là do từ năm 2017, Công ty bắt đầu thay đổi năm tài chính bắt đầu từ ngày 1/4, trong khi năm tài chính 2016 bắt đầu từ ngày 1/1.

Trần Anh cho biết mục đích thay đổi niên độ tài chính là do Công ty mở rộng mạnh lưới siêu thị, gia tăng thị phần ở miền Bắc. Thêm vào đó, các siêu thị mới mở cuối năm 2016, doanh thu chưa bù đắp đủ chi phí.

Được biết, theo báo cáo kết quả kinh doanh, nguyên nhân chính khiến lợi nhuận TAG sụt giảm mạnh là do các khoản chi phí trong kỳ tăng mạnh. Cụ thể, chi phí lãi vay tăng 155,9% từ mức 2,88 tỷ đồng lên 7,37 tỷ đồng; chi phí bán hàng cũng tăng vọt từ 96,36 tỷ đồng lên 116,2 tỷ đồng.

Sau phiên giảm khá sâu xuống sát giá sàn ngày đầu tuần, TAG đã đứng nguyên ở mốc tham chiếu trong phiên sáng 18/7 khi chưa chuyển nhượng được cổ phiếu nào.

T.T

T.T