(HNM) - Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, từ ngày 6-10, sẽ thay đổi giờ xuất phát một số đôi tàu khách Thống Nhất nhằm khai thác có hiệu quả sức kéo đầu máy, tăng năng lực vận chuyển, đáp ứng nhu cầu của khách.

Cụ thể, hằng ngày có 5 đôi tàu Thống Nhất xuất phát tại ga Hà Nội và Sài Gòn là SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8 và TN1/2; trong đó giờ khởi hành của đôi tàu SE5/6 và SE7/8 sẽ chậm hơn so với biểu đồ chạy tàu hiện nay. Đôi tàu SE5/6 xuất phát tại ga Hà Nội và Sài Gòn lúc 15h45, chậm hơn 3 giờ. Tàu SE7 xuất phát tại ga Hà Nội lúc 6h15, chậm hơn hiện nay 20 phút, trong khi tàu SE8 xuất phát tại ga Sài Gòn lúc 6h30, chậm hơn 1 giờ. Đối với các tàu khách địa phương, mỗi ngày sẽ có 12 đôi tàu chạy. Trên tuyến đường sắt Vinh - Quy Nhơn, Hà Nội - Huế, Hà Nội - Vinh, Vinh - Đồng Hới, Đồng Hới - Huế, Sài Gòn - Huế, Sài Gòn - Quy Nhơn, Nha Trang - Tuy Hòa mỗi ngày có một đôi tàu chạy. Tuyến Sài Gòn - Nha Trang và Sài Gòn - Phan Thiết, mỗi ngày có hai đôi tàu khách nhanh.