Ga Sài Gòn hôm qua 3.10 cho biết, giờ tàu Thống Nhất và tàu địa phương sẽ thay đổi kể từ 0 giờ ngày 6.10 tới. Theo ông Nguyễn Văn Thành, Phó trưởng ga Sài Gòn, khoảng 90% các mác tàu được thay đổi giờ tàu đi và tàu đến.

Cụ thể, đối với tàu Thống Nhất (chạy Hà Nội - Sài Gòn và ngược lại) và tàu SH1/SH2 (Sài Gòn - Huế và ngược lại), có sự thay đổi như sau: tàu SE1 chạy Hà Nội (HN) lúc 19 giờ đến Sài Gòn (SG) 4 giờ 10; tàu SE2 chạy SG 19 giờ đến HN 4 giờ 02; tàu SE3 chạy HN lúc 23 giờ đến SG 5 giờ; tàu SE4 chạy SG 23 giờ đến HN 5 giờ; tàu SE5 chạy HN lúc 15 giờ 45 đến SG 4 giờ 40; tàu SE6 chạy SG 15 giờ 45 đến HN 4 giờ 45; tàu SE7 chạy HN lúc 6 giờ 15 đến SG 15 giờ 05; tàu SE8 chạy SG 6 giờ 30 đến HN 15 giờ 28; tàu TN1 chạy HN lúc 10 giờ 05 đến SG 3 giờ 03; tàu TN2 chạy SG 10 giờ 05 đến HN 3 giờ 05; tàu SH1 chạy Huế 5 giờ 25 đến SG 6 giờ 10, tàu SH2 chạy SG 13 giờ 10 đến Huế 12 giờ 20. Các tàu địa phương giữa Sài Gòn - Quy Nhơn và ngược lại; giữa Sài Gòn - Nha Trang và ngược lại; giữa Sài Gòn - Phan Thiết và ngược lại, cũng sẽ áp dụng giờ chạy tàu mới. Cụ thể: tàu SQN1 chạy Quy Nhơn (QN) lúc 16 giờ 45 đến SG 7 giờ 10; tàu SQN2 chạy SG 19 giờ 35 đến QN 8 giờ 50; tàu SNT1 chạy Nha Trang (NT) lúc 19 giờ đến SG 3 giờ 56; tàu SNT2 chạy SG 20 giờ đến NT 5 giờ 10; tàu SPT1 chạy Phan Thiết (PT) lúc 14 giờ 05 đến SG 18 giờ 4; tàu SPT2 chạy SG 6 giờ 50 đến PT 11 giờ; tàu PT3 chạy PT lúc 22 giờ 25 đến SG 3 giờ 26; tàu PT4 chạy SG 17 giờ 05 đến PT 21 giờ 35. M.Vọng