XHTTOnline: Các bạn đều biết boot.ini là một file rất quan trọng trong XP, giúp bạn chọn lựa nhanh để boot vào một trong 2 windows đã cài trong đĩa cứng. File này sẽ càng hiệu quả hơn nữa, một khi bạn dùng để cứu hộ máy tính và được bổ sung thêm 3 dòng lệnh là Recovery console, Safe mode và MS-DOS ....