Có một điều cực kỳ lạ lùng trong cách dùng người của những người làm bóng đá Bình Dương. Đó là họ đi theo một “lối mòn” khi sử dụng những người và cách làm đã cho thấy thất bại.

>> Bình luận: Ông Hải “lơ” và Bình Dương
>> HLV Lê Thụy Hải dẫn dắt Becamex Bình Dương: Vì ta cần nhau
>> Bình Dương và Hải "lơ": Vì ta cần nhau
>> HLV Lê Thụy Hải bắt đầu công việc ở Bình Dương: Trục vớt “con tàu đắm”

Ông Mai Ngọc Khoa, người có hành động chửi bới CĐV được đưa vào ghế trợ lý HLV và rồi giờ lại thuyên chuyển. Ông Nguyễn Minh Dũng từng đâm đơn kiện đội bóng cũng được mời lại làm trợ lý HLV. Ngay như ông Lê Thụy Hải từng bị sa thải đầu năm 2012 vì mâu thuẫn giờ lại được mời trở lại.

Chưa hết, ở vị trí trưởng đoàn. Đầu mùa giải, ông Trần Văn Đường người từng bị sa thải rồi trở lại tiếp tục lại bị sa thải.Người lên thay lại là một phiên dịch, ông Nguyễn Văn Hiệp, nhưng rồi giờ đây ông Hiệp bị mất ghế bởi một phiên dịch khác là ông Nguyễn Thanh Quang.

Người phiên dịch ở B.Bình Dương thực sự là một thế lực. Ông Quang hay cả ông Hiệp đều từng bị nhiều thành viên trong đội nói rằng dính dáng đến tiền chuyển nhượng khi đóng vai trò “cò”, và cả chuyện phiên dịch sai có mục đích...

Có cảm giác, cách dùng người ở B.Bình Dương cứ như một vòng lẫn quẩn. Và với họ “thất bại chỉ là mẹ của... thất bại” mà thôi.

>> Bình luận: Ông Hải “lơ” và Bình Dương
>> HLV Lê Thụy Hải dẫn dắt Becamex Bình Dương: Vì ta cần nhau
>> Bình Dương và Hải "lơ": Vì ta cần nhau
>> HLV Lê Thụy Hải bắt đầu công việc ở Bình Dương: Trục vớt “con tàu đắm”