Lần đầu tiên trong lịch sử 800 năm của tháp nghiêng Pisa (Italia), tháp đã ngưng không nghiêng nữa.