TP - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 37/2011/TT-BTC về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

>> Sau Kim Long là ai? >> 10 sự kiện chứng khoán tiêu biểu năm 2010 >> Cổ phiếu của doanh nghiệp chứng khoán tụt dốc Theo đó, hành vi liên tục mua hoặc bán chứng khoán với khối lượng chi phối vào thời điểm mở cửa hoặc đóng cửa thị trường nhằm tạo ra mức giá mới trên thị trường cũng được coi là thao túng giá chứng khoán và bị xử phạt từ 200-300 triệu đồng. Những hành vi bị coi là thao túng giá chứng khoán gồm: cấu kết, lôi kéo người khác liên tục đặt lệnh mua - bán gây ảnh hưởng lớn đến cung - cầu và giá chứng khoán; đưa ra ý kiến trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua phương tiện thông tin đại chúng về một loại chứng khoán, tổ chức phát hành nhằm tạo ảnh hưởng đến giá của loại chứng khoán nào đó sau khi đã thực hiện giao dịch và nắm giữ vị thế đối với loại chứng khoán đó; sử dụng các phương thức hoặc thực hiện hành vi giao dịch khác để tạo cung - cầu giả tạo... Trường hợp tổ chức đăng ký giao dịch, công ty chứng khoán; tổ chức, cá nhân liên quan đến việc lập, xác nhận hồ sơ đăng ký giao dịch cố ý làm sai sự thật hoặc che giấu sự thật sẽ bị phạt từ 150 - 200 triệu đồng. Mức phạt cao nhất đến 500 triệu đồng, với hành vi tổ chức trao đổi thông tin để thực hiện mua - bán chứng khoán ngoài Sở GDCK/Trung tâm GDCK. Để đảm bảo việc thực thi các quyết định xử phạt nghiêm minh, Thông tư quy định, nếu quá thời hạn mà cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán không tự nguyện chấp hành hoặc có hành vi phát tán tài sản, bỏ trốn và sẽ bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế dưới hình thức khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập; khấu trừ tiền từ tài khoản tại ngân hàng; kê biên phần tài sản, chứng khoán có giá trị tương ứng với số tiền phạt để bán đấu giá… Ngoài ra, Thông tư trên cũng quy định mức phí môi giới mua, bán chứng khoán (áp dụng cho cả chứng khoán đăng ký giao dịch tại UpCOM) đối với cổ phiếu và chứng chỉ quỹ mà các công ty chứng khoán thu là từ 0,15% đến 0,5% giá trị giao dịch, với trái phiếu là 0,02 % đến 0,1% giá trị giao dịch.