Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng, ông McMaster nói rằng không có gì là không phù hợp khi Tổng thống chia sẻ thông tin mà ông Trump nghĩ sẽ có lợi cho an ninh quốc gia.