Trả lời phỏng vấn trên báo Quân đội Nhân dân ngày 19/11, ông Henri Xau Laooenđóp, thành viên Hội đồng Hòa bình Mỹ khẳng định chính tinh thần chiến đấu của người dân Việt Nam đã đưa ông đến với phong trào hòa bình và khiến ông quyết định trở thành thành viên của Hội đồng Hòa bình Mỹ.