Nguồn tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, cơ quan này vừa xử phạt vi phạm hành chính 55 triệu đồng đối với ông Dương Hữu Tuyến, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (mã chứng khoán: HCD) do không báo cáo dự kiến giao dịch.

Thanh vien HDQT cua HCD Group bi xu phat - Anh 1

Ảnh Internet

Cụ thể, ông Tuyến đã không báo cáo UBCKNN, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM về việc dự kiến giao dịch trước khi thực hiện giao dịch mua 732.040 và bán 365.600 cổ phiếu HCD từ ngày 28/3/2017 đến ngày 10/4/2017.

Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD có vốn điều lệ 135 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất sắt, thép, gang…

Thế Anh