ND - Công văn số 528/ UBND-TTr, ngày 28-5-2008 của UBND quận Tây Hồ trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Hòa phản ánh sai phạm của một số cán bộ phường Yên Phụ và Thanh tra quận Tây Hồ, trong việc xử lý vi phạm xây dựng không phép tại số 2, ngõ 130, phố An Dương (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết: