Thanh tra tỉnh Phú Thọ vừa công bố quyết định thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc quản lý điều hành thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao và việc thực hiện Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng tại UBND huyện Cẩm Khê.

Thanh tra trach nhiem thu truong tai UBND huyen Cam Khe - Anh 1

Công bố quyết định thanh tra tại UBND huyện Cẩm Khê. Ảnh: ND

Đoàn Thanh tra sẽ tập trung thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng.

Công tác chỉ đạo trong việc ban hành, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng và việc thực hiện các quyết định, kết luận, thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về giải quyết các vụ việc liên quan đến khiếu nại, tố cáo của công dân; kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng như: Công khai minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ, kê khai tài sản, quản lý thu, chi tài chính, quyết toán các nguồn tài chính và các hạng mục đầu tư xây dựng cơ bản...

Đoàn sẽ tiến hành làm việc thực tế tại đơn vị trong thời gian 45 ngày, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Ông Hoàng Quang Trung, Chánh Thanh tra tỉnh Phú Thọ yêu cầu UBND huyện Cẩm Khê, các đơn vị có liên quan bố trí nhân sự làm việc, cung cấp các hồ sơ, tài liệu để Đoàn Thanh tra thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

“Về phía Đoàn Thanh tra thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác thanh tra, tránh ảnh hưởng đến các hoạt động của đơn vị trong thời gian đoàn tiến hành thanh tra”, ông Trung nhấn mạnh.

Nam Dũng