Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định thanh tra công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa và các dự án: Dự án cầu Yên Hoành qua sông Mã nối huyện Yên Định - Vĩnh Lộc; dự án đường giao thông từ quốc lộ 47 đến đường Hồ Chí Minh, huyện Thọ Xuân; dự án nâng cấp đường Hồi Xuân - Tén Tằn.

Đoàn thanh tra gồm 5 thành viên, do ông Lê Xuân Sinh, Phó Chánh thanh tra Bộ Xây dựng làm trưởng đoàn.

Đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác quản lý đầu tư xây dựng của Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa và các dự án nêu trên; phát hiện những vướng mắc, tồn tại của cơ chế chính sách trong hoạt động đầu tư xây dựng để đề nghị bổ sung, sửa đổi; kiến nghị xử lý những tổ chức, cá nhân có sai phạm; báo cáo Chánh Thanh tra, trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời hạn thanh tra 45 ngày, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Trần Quý